به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس"نبود آب اصلی ترین دغدغه مردم در نهضت ملی مسکن شده  است تامین نشدن آب روند ساخت ساز طرح نهضت ملی  مسکن را در شهر طبس کند کردن البته مسئولان  وعده برطرف شدن این مشکل داده اند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا