دانش آموزی که از الان به دنبال کسب مهارت در رشته باشد در صورت ورود به همان رشته تحصیلی در دانشگاه، قطعا موفق تر از کسی است که فقط به صورت تئوری در آن رشته پذیرش شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با حضور در مدرسه مؤمنین (دوره اول متوسطه) شهرستان یزد در جمع دانش آموزان سخنرانی کرد.

وی در این نشست صمیمی با تشریح شرایط بیکاری استان گفت: دانش آموزان باید در کنار تحصیل، در اوقاف فراغت به دنبال کسب مهارت باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه به صرف داشتن مدرک تحصیلی نمی توان امید به اشتغال داشت افزود: امروز نیروی ماهر و فن محور مورد نیاز همه جا هست و شرکت های دانش بنیان، تولیدی، صنعتی و معدنی نیز به دنبال نیروی ماهر و متخصص می گردند.

فلاحتی عنوان کرد: دانش آموزان در دوره اول متوسطه باید هدف آموزشی خود را دنبال کنند و برای ادامه تحصیل با مشورت هایی که از والدین، معلمان و مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی این اداره کل می گیرند می توانند تصمیم بهتری برای آینده شغلی خود بگیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دانش آموزی که از الان به دنبال کسب مهارت در رشته باشد در صورت ورود به همان رشته تحصیلی در دانشگاه، قطعا موفق تر از کسی است که فقط به صورت تئوری در آن رشته پذیرش شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا