این مراسم با حضوردکترفاطمی استاندار، معاون هماهنگی وامورعمرانی استانداری یزد ،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان یزد، فرماندار و سایرمسئولین باغ شهرتاریخی مهریز و با اجرای مجری توانمند کشوری عبدالله روا و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در باغ جهانی پهلوانپور برگزارشد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا