عکس از: "مجید دهقانی زاده" خبرنگار اعزامی پایگاه خبری یزدفردا-امارات

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا