عبدالرسول يزدي در اين بازديد گفت: شهرداری در راستاي خدمات رساني به شهروندان اقدام به ساماندهی ورودي شهر کرد.

 شهردار خرانق دراين بازديد گفت: ورودی‌های شهر اولین تقاطعی هستند که مسافران و گردشگران در بدو ورود به شهر با آن روبرو می‌شوند و بخش عمده تصورات آن‌ها در خصوص فرهنگ و آبادانی شهر در آن لحظه شکل می‌گیرد از این رو ساماندهی و زیباسازی ورودی‌ شهر‌در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.
يزدي گفت:ورودی شهر نیاز به ساماندهی داشت و مدتهاست که به حال خود رها شده اند که با تغییر و ساماندهی ورودی آماده استقبال از دهه فجر در فاز نخست ازاين پروژه می باشیم.
شهردار خرانق با اشاره به اقدامات مؤثر شهرداری در خصوص انجام اين پروژه‌ در شهر، اظهار داشت : یکی از دغدغه‌های مهم شهرداری و شورای اسلامی شهر بحث ساماندهی و زیبا سازی ورودی شهر است که عمليات ساماندهی ورودی خرانق درحال انجام مي باشد .
عبدالرسول يزدي با بیان اینکه مبادی ورودی شهر یکی از مهم‌ترین ساختار کالبدی و فضایی در شهر است، افزود : ورودی شهر‌ها به دلیل اینکه معرف آن شهر بوده؛ ساماندهی آن بسیار حائز اهمیت است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا