دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به صورت میدانی از مقبره مرحوم آذر یزدی از مفاخر شعر و ادب استان بازدید کرد.

به گزارش یزدفردا: محمد رضا حدادزاده ضمن بازدید میدانی از مقبره مرحوم آذر یزدی طی نامه ای به مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دستوراتی به شرح زیر صادر کرد.

وضعیت فعلی مقبره آن مرحوم دور از شان بوده و زیبنده استان نیست، اختلافات احتمالی نباید باعث چنین وضعیتی شود.

به قید فوریت جلسه ای با حضور اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و هیئت امناء مجموعه حسنیه با موضوع بهسازی و ایجاد یادمان مناسب برگزار شود.

دسترسی عمومی و گردشگران جهت بازدید جمع بندی و نتیجه ظرف یک ماه دیگر به دادستان مرکز استان اعلام شود.

جهت تسریع در امور نماینده ویژه ای از سوی دادستانی جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه معرفی می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا