یزدفردا: دکتر احمد آخوندی به عنوان مدیر کل حوزه استاندار یزد منصوب شد.

اولین انتصاب استاندار یزد صبح امروز با صدور حکم انتصاب دکتر احمد آخوندی به مدیریت حوزه استانداری یزد انجام شد.

دکتر احمد آخوندی ابراهیم آبادی متولد دهم فرودین 1360 است و در کارنامه خود بخشدار مرکزی ابرکوه ،کارشناس مدیریت بحران استان ،شهردار مهریز و مسئول پیگیری امور ویژه معاونت امور عمرانی استانداری یزد را دارد .
دکتر فاطمی با انتصاب مدیرکل حوزه استاندار از میان جوانان استانداری باعث ایجاد انگیزه در بین پرسنل استانداری یزد شد .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا