معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا خبر از شناسایی رانندگانی که در طول سالیان متمادی تخلف یا تصادف نداشته اند، داد.

به گزارش یزدفردا: معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در حال شناسایی رانندگانی هستیم که در طول سالیان متمادی تخلف یا تصادف نداشته اند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴ دستگاه خودرو برای آنها در نظر گرفته شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا