با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم، شادروان اسدالله آذرین فر را به اطلاع کلیه ی دوستان و آشنایان می رساند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا