معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت: در 9 ماه ابتدای سال جاری یک هزار و 600 فقره پرونده در حوزه جرائم رایانه ای در استان تشکیل شده است.

محمدرضا حداد در آیین افتتاح شورای حل اختلاف نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه از 100 در صد دعاوی حقوقی وارده به دادگستری حدود 50 در صد به شوراها ارجاع داده می شود، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات و رایانه با توجه به تخصصی بودن دعاوی و نظر به اطلاع و آگاهی صنف مربوطه می توان با اتخاذ شیوه های مدیریتی بسیاری از اختلافات را به صلح و سازش ختم کرد.
وی افزود: در دعاوی داخلی بین شرکت ها می توان از ظرفیت شورای حل اختلاف نظام صنفی رایانه ای جهت حل و فصل اختلافات بهره برد و دیگر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست.
حداد اطلاع رسانی به 94 شرکت فعال در امور صنف رایانه ای استان تأکید کرد و گفت: در نخستین گام باید به شرکت های فعال در این حوزه اطلاع رسانی کرد که دعاوی حقوقی و کیفری له و علیه شرکت ها قبل از مراجعه به دستگاه قضایی قابل حل و فصل از طریق سازش و میانجی گری در شورای ویژه نظام صنفی رایانه ای است.
وی رسیدن به صلح و سازش را از مهمترین مؤلفه شورای حل اختلاف ذکر کرد و اظهار داشت: افرادی که قرار است در این شورا فعالیت کنند باید در کنار اطلاعات صنفی خود از آموزش حقوقی لازم نیز برخوردار باشند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد تصریح کرد: قراردادهائی که در راستای فعالیت شرکت ها تنظیم می شود، می توان از طریق داوری حل و فصل نمود. با این توضیح که در قراردادها شرط داوری گنجانیده شود.
وی با اشاره به تشکیل یک هزار و 600 فقره پرونده در حوزه جرائم رایانه ای در استان گفت: اگر چه بسیاری از آن ها در حوزه شرکت ها نیست اما می توان از ظرفیت شورای حل اختلاف از طریق میانجی گری حل اختلاف نموده
حداد در تبیین رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف گفت: فلسفه وجودی شوراها اصلاح ذات البین است و مردم به جای مراجعه به مراجع ضابط و قضایی به شوراها که اعضای آنها از جنس خودشان هستند مراجعه و تا با پادرمیانی و ریش سفیدی اعضاء مشکلات آنها حل و فصل گردد.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف باید از حیث صلح و سازش سرآمد باشند، افزود: سازش پایدار آن است که وقتی طرفین از مرجع حل اختلاف خارج شدند به این معنی باشد که مشکل برای همیشه حل شده است و دیگر نیازی به پیگیری قضایی نداشته باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا