امام جمعه شهرستان یزد گفت: دریافت و پرداخت مالیات باید بر اساس اعتماد متقابل باشد.

یزدفردا: آیت الله ناصری، امام جمعه یزد در دیدار با مدیر کل امورمالیاتی استان با اشاره به این که مردم از پرداخت مالیات ناراضی نیستند بلکه بی عدالتی در نظام مالیاتتی می تواند موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد، اظهار داشت: ایجاد فرصت برای حضور و مشارکت مردم و نیز اعتماد متقابل بین مردم و سازمان مالیاتی بهترین راه برای پرداخت داوطلبانه مالیات و جلوگیری از فرارمالیاتی خواهد بود.

در ادامه این دیدار علی خورشیدی، مدیرکل امورمالیاتی یزد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره امورمالیاتی استان درخصوص وصول مالیات تصریح کرد: درحال حاضر بخش مهمی از بار تامین بودجه استان بر عهده ادارات امورمالیاتی می باشد که در این خصوص سعی شده علاوه بر تحقق رسالت مهم وصول با اصول درآمدهای مالیاتی، حمایت همه جانبه از فعالیت های اقتصادی نیز صورت پذیرد.
وی با اشاره به تعطیلی برخی از صنوف در شرایط شیوع بیماری کرونا بیان داشت: با جلساتی که با همکاران در این خصوص داشتیم تاکید شده است که به گونه ای عمل شود تا اصنافی که در شرایط کرونا متضرر شده اند دچار فشار مضاعف نشوند.
خورشیدی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امورمالیاتی کشور با توجه به شرایط حاضر و در راستای مساعدت حداکثری با اصناف، تسهیلاتی درخصوص پرداخت جرایم و تقسیط مالیات درنظرگرفته است.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا