رئیس شورای شهر یزد با اشاره به اقدام خوب صورت گرفته توسط کمیته مناسب سازی شورای شهر یزد در راستای دسترس پذیر کردن شهر جهانی گفت: امنیت و روشنایی نیز در کنار مناسب سازی مورد توجه باشد.

غلامعلی سفید با اشاره به اینکه یزد به عنوان یک الگو در زمینه دسترس پذیری معرفی شده است، اظهار داشت: مناسب سازی شهری در یزد عمق و کیفیت خوبی پیدا کرده و به عنوان یادگاری ارزشمند از این دوره از تاریخ مدیریت شهری باقی خواهد ماند.
وی تاکید کرد: هرچند به غیر از مناسب سازی، امنیت و روشنایی و ایمنی نیز باید مدنظر باشد اما امیدواریم با همه جانبه‌نگر شدن طرح‌ها، شامل کیفیت بهتر و پوشش بیشتر طرح مناسب سازی باشیم.
سفید از شهردار، نماینده کمیته مناسب سازی شورا، ستاد مناسب سازی و اعضای آن قدردانی کرد و گفت: لازم است از تجربه و نیاز معلولان با استفاده از مشارکت فکری آنها بهره گرفته شود زیرا در نهایت بهره‌برداران اصلی آنها هستند.
رئیس شورای شهر یزد در مورد طرح هفت خوان نیز بیان کرد: این طرح یکی از طرح‌های کمیته مناسب سازی در راستای تحقق شهر دسترس پذیر است و امیدواریم اجرای موفق آن بتواند به الگویی برای مناسب سازی در کل استان تبدیل شود.
سفید با اشاره به اینکه 10 کیلومتر از پرترددترین مناطق شهری یزد در قالب طرح هفت خوان، مناسب سازی می شود، افزود: حضور و مشاوره ناظران معلول در اجرای این طرح از نقاط قوت هفت خوان است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا