تعدادی از روحانیون یزدی به طور چرخشی در بیمارستان های شهر حضور پیدا میکنند و با بردن پرچم گنبد امام حسین (ع) و امام رضا(ع) و مداحی کوتاه و اهدای بسته های تبرکی به بیماران کرونایی روحیه می دهند.

عکس از: هادی دهقان


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا