معاون بازرگانی صنعت معدن وتجارت استان یزد: چهار هزارو پانصد تومان برای تخم مرغ بعنوان قیمت مصوب در نظر گرفته شده است.

افشارپور افزود: کاهش تولید تخم مرغ در کشور و به تبع در استان یزد و افزایش تقاضا به خاطر فصل سرد موجب افزایش قیمت تخم مرغ شد.


وی گفت: از انجا که استان یزد، استان تولید کننده تخم مرغ است و تولیدات استان کفاف مصرف کننده را میدهد در نشستی تصمیم گرفتیم، چون که نهاده تولید کنندگان در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تحویل شده براساس محاسباتی براساس نهاده تحویل شده تخم مرغ تحویل بگیریم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا