مدیرکل بهزیستی استان یزد طی حکمی « بتول کریمیان » را به سرپرستی بهزیستی شهرستان بافق منصوب کرد.

 یزد فردا: «علی محمد عطابخش» طی حکمی « بتول کریمیان » را به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بافق منصوب و از زحمات محسن خوشگذران ریاست پیشین بهزیستی بافق تقدیر کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا