دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: با پیگیری مداوم و مستمر دادستانی، شرکت مکران مکلف شد به تمامی تعهدات خود عمل کرده و در این راستا تمامی حق و حقوق سه ساله کارگران این شرکت پرداخت شد.

یزدفردا: سید جمال الدین طباطبایی در این رابطه بیان داشت: با پرداخت مطالبات و ملزم شدن به تعهدات توسط این شرکت، از ورودی 5 پرونده به دادگستری جلوگیری و 20 پرونده دررابطه با این موضوع مختومه شد.

این مقام قضایی اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی حمایت از تولید و جامعه کارگری می باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا حفظ شرکت ها به عنوان سرمایه ملی و مطالبه به حق و حقوق جامعه کارگری را جزء وظایف خود دانسته و با هرگونه فساد در حوزه اقتصادی برخورد قاطع می کند.

طباطبایی ابراز داشت: بیشترین فشار در جنگ اقتصادی با دشمنان، بر روی دوش جامعه کارگری قرار دارد و شرایط سخت معیشتی را برای آنها ایجاد کرده است، به همین سبب باید همگی با تلاش شبانه‌روزی به گونه‌ای شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم تا از این فشارها کاسته شود.

شایان ذکر است در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت مکران برگزار شد و شرکت مذکور متعهد به انعقاد قرارداد مجدد با کارگران خود شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا