در نشست مشترک استاندار یزد با مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی کشور توافقاتی در خصوص احداث نیروگاه حرارتی در شهرستان خاتم صورت گرفت.

یزدفردا: نشست مشترک محمد علی طالبی؛ استاندار یزد با محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور برگزار شد.

گفتنی است توافق اولیه برای احداث نیروگاه حرارتی در شهرستان خاتم از جمله مهمترین مباحث و توافقات این نشست بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا