دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم ضمن بازدید از تعدادی از ترمینال‌های فرآوری پسته گفت: تمامی متصدیان ترمینال‌های فرآوری پسته ملزم به اجرا کردن نرخ مصوب جهاد کشاورزی بوده و با هرگونه سرپیچی از نرخ مصوب برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت

یزدفردا: سید جمال الدین طباطبایی در حاشیه این بازدیدها بیان داشت: با توجه به فصل پاییز و برداشت پسته در این زمان ازتعدادی ترمینال فرآوری پسته بازدید بعمل و مشکلات مربوط به این موضوع بررسی شد.

این مقام قضایی اظهار داشت: بررسی رعایت کردن دستورالعمل های بهداشتی با توجه به شیوع ویروس کرونا، عدم بکارگیری اتباع بیگانه، ملاحظه امنیت عمومی جهت پیشگیری از وقوع سرقت و پرداخت حق و حقوق به موقع کارگران از مهمترین مسائل مورد رسیدگی در این بازدید بوده است.

وی افزود: تمامی متصدیان ترمینال های فرآوری پسته ملزم به اجرا نمودن نرخ مصوب جهاد کشاورزی بوده و با هرگونه سرپیچی از نرخ مصوب برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا