یزدفردا: نشست خبری شهابی زاد فرماندار شهرستان اردکان با اصحاب رسانه

                                            عکاس: مجید دهقانی زاده 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا