یزد فردا: اين مراسم با حضور مديران ارشد استان يزد و قاری بين المللی حاج احمد ابوالقاسمی در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری يزد با رعايت پروتكل های بهداشتی برگزار شد.

                                               عکاس: علی عقیلی


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا