خیران حسینیه سفید اشکذر هزینه اطعام عزاداران حسینی را برای برآورده کردن آرزوی ایتام زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان هزینه کردند.

یزد فردا: محمدعلی کریمی زارچی رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت یتیم‌نوازی و رسیدگی به نیاز‌های ایتام، گفت: خیران حسینیه سفید اشکذر در اقدامی خداپسندانه هزینه اطعام عزاداران حسینی را در قالب برنامه "درخت آرزوها" برای برآورده کردن آرزوی ایتام زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان هزینه کردند. 

او افزود: کمک‌های حامیان نیکوکار طرح اکرام ایتام و محسنین برای برآوردن آرزوی ایتام شهرستان اشکذر به ارزش ۲۰ میلیون تومان شامل دو حلقه انگشتر، سه عدد دوچرخه، شش دست پوشاک کامل، لباس ورزشی و کمک‌هزینه تحصیلی بود که در مراسمی به ایتام و فرزندان نیازمند اهدا شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر ادامه داد: حامیان و خیران این شهرستان حمایت ۲۱۰ فرزند یتیم و نیازمند را در قالب طرح اکرام و محسنین بر عهده‌دارند و از ابتدای سال تاکنون ۲۴۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدیرا در قالب خرید لوازم زندگی، لوازم آموزشی تحصیلی، جهیزیه و نیز تهیه بسته معیشتی به فرزندان معنوی خود اهدا کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا