مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در نشست شورای حفاظت منابع آب خاتم که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار گردید، گفت: خشکسالی های پی در پی از یک سو و افزایش چاه ها از سوی دیگر طی بیست سال گذشته، روند روبه زوال آبخوان های خاتم را رقم زده اند.

یزد فردا: «محمدمهدی جوادیان زاده» در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان خاتم که در راستای رویداد آبی برگزار گردید، با اشاره به اهمیت مسئله آب و حفاظت از این منابع اظهار کرد: شهرستان خاتم در کنار شهرستان ابرکوه، قطب های کشاورزی استان را تشکیل می دهند که متاسفانه از نظر منابع آبی وضعیت خوبی ندارند.

وی افزود: خشکسالی های پی در پی از یک سو و افزایش چاه ها از سوی دیگر طی بیست سال گذشته، روند روبه زوال آبخوان های خاتم را رقم زده اند به نحوی که براساس آمار برداری ها کیفیت و کمیت این منابع به شدت تحت الشعاع برداشت ها قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که اختلال در تامین آب مورد نیاز شهرستان خاتم، مسئولین مربوطه را نگران کرده است، گفت: اگر روند برداشت ها و کسری مخازن به همین شکل ادامه یابد، در آینده ای نزدیک امکان تامین آب وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که دو نوع مدیریت برای حفظ و نجات منابع آب وجود دارد، تصریح کرد: مدیریت تامین و مدیریت مصرف دو رویکردی است که برای نجات این منابع و تامین آب مورد نیاز مردم وجود دارد.

جوادیان زاده ادامه داد: با توجه به این که مدیریت تامین به معنای ایجاد منابع آب جدید می باشد و در مقابل ما منبع آب جدیدی در این شهرستان نداریم، باید مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهیم تا با کاهش میزان برداشت آب، تعادل را در سفره ها برقرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح آب باعث کاهش افت سطح تراز آب زیرزمینی می شود و راهکاری است که هم منابع آب را مدیریت کنیم و هم معیشت کشاورزان را داشته باشیم.

در پایان «جواد میربهبودی» سرپرست فرمانداری خاتم نیز به بیان چالش ها و وضعیت منابع آبی این شهرستان پرداخت و خواستار رفع مشکل چاه های اضطراری خوانسار و تامین آب مجتمع های گلخانه ای شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا