نفرات برتر گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسری سال 1399

برای دیدن تصویر بزرگتر می توانید با استفاده از نسخه قابل چاپ و کلیک بر روی تصویر اقدام کنید 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا