یزد فردا: نشست خبری صحت‌مند رئیس هیئت ورزش‌های همگانی با خبرنگاران

                            عکاس: مجید هقانی زاده 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا