رئیس میراث فرهنگی شهرستان خاتم از مرمت و بازسازی برج ضلع جنوب غربی قلعه ملکی شهرستان خاتم خبر داد.

یزد فردا: عباس قدیریان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خاتم گفت: با توجه به اینکه هر دو برج ضلع جنوبی قلعه ملکی آسیب شدید دیده و تقریبا تا پایه خراب شده بودند، مرمت و بازسازی این دو برج زیبا در دستور کار اداره شهرستان قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه یکی از برج‌های ضلع جنوبب در سال گذشته، طبق الگو و تزئینات باقیمانده از برج، طراحی و بطور کامل با بکار گیری حدود ۵۴ هزار قالب خشت مرمت شده، افزود: امسال نیز بر همین اساس و طرح، برج دیگر آن بازسازی خواهد شد که برآورد می‌شود تعداد بیش از ۵۰ هزار قالب خشت نیز در این برج استفاده شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم اظهار داشت: مرمت این برج شامل دیوار چینی دور تا دور برج با ایجاد تزیینات، طاق زنی با خشت، ایجاد راه پله و اندود گاهگل است.

قدیریان در خصوص ویژگی‌های این بنای تاریخی گفت: قلعه ملکی هرات یکی از قلعه‌های دوره افشاریه یا زندیه بوده دارای دو کاربری مسکونی و نظامی بوده است.

با توجه به فضا‌های داخلی آن شامل هشتی ورودی، شاه نشین، کلنی‌های مسکونی در دو جبهه، برج‌های دیده بانی و تیرکش ها، سیلو‌های نگهداری غله به صورت عمومی و خصوصی، محل استقرار نگهبانان، اسطبل‌ها و محل نگهداری حیوانات به صورت روباز و فضا‌های اضطراری برای زراعت وکشاورزی، می‌توان آن را یکی از کاملترین قلعه‌های موجود در منطقه به شمار آورد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا