یزدفردا: جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد صبح امروز 28 مردادماه99 به ریاست فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش یزدفردا؛فرماندار بهاباد به اهمیت آگاه سازی جامعه در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اشاره نمود و گفت: نهاد خانواده نقش بسیار مهمی در پیشگیری از فرزندان خود به اعتیاد مواد مخدر دارند.

"محمدمهدی خانی زاده" اعتیاد به مواد مخدر را زمینه ساز بروز بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی دانست گفت: استعمال تفننی مواد مخدر، عاملی برای گرایش اعتیاد افراد به ویژه جوانان به مواد مخدر است.

وی ضمن تقدیر و تشکر مسئولین مربوطه جهت انجام اقدامات مؤثر برای مباحث کشفیات مواد مخدر، پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد، بر تمركز بر آموزش به خانواده ها، اجرای برنامه های فرهنگی و استفاده از فضای مجازی در این خصوص تأکید نمود.

در این جلسه مسئولین به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در شهرستان و اجرای مصوبات جلسه قبل پرداختند؛ آگاه سازی خانواده ها و استفاده از فضای مجازی برای مباحث آموزشی از برخی تصمیاتی بود که در این جلسه اتخاذ گردید.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا