در بازدید مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد از شرکت های گروه تعاونی پیشگامان بر نقش برجسته پیشگامان در گردآوری سرمایه های خرد مردم در راستای رونق تولید تاکید شد.

پهلوانیان مدیرکل صدا و سیمای یزد و معاونین سازمان از شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات، شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز و شرکت فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان بازدید کردند و در جریان روند چگونگی تولید و فعالیت این شرکت ها قرار گرفتند.
در این بازدید پهلوانیان با اشاره به اینکه گروه تعاونی پیشگامان شرافتمندانه در مسیر بندهای اقتصاد مقاومتی ارائه شده مقام معظم رهبری حرکت می کند بیان داشت: گردآوری سرمایه های خرد مردم و جهت دادن آنها امری مهم و راهگشا برای تولید و رشد اقتصاد کشور است.
مدیرکل صدا و سیمای یزد موفقیت پیشگامان در چارچوب حوزه های فعالیت خود از جمله اینترنت، زنجیره تامین، تولید کاغذ از سنگ، صنایع الکترونیک، صنایع روشنایی و مونتاژ برد را اثبات حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید دانست و افزود: پیشگامان شعار پیشگام بودن را با پیشگامی در عملکرد خود محقق کرده و ورود این مجموعه تعاونی به حوزه های مختلف مسئولیت های اجتماعی کاری خیرخواهانه و افتخار آمیز است.
رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان نیز در این بازدید با بیان اینکه مدل تفکر پیشگامان مدل تفکر تعاونی است به شرح فعالیت های شرکت های زیر مجموعه گروه تعاونی پیشگامان پرداخت و افزود: پیشگامان سال‌هاست می کوشد به شکل تعاونی و با محوریت کارآفرینی اجتماعی نوین برای مشکلات جامعه اعم از اقتصادی، فرهنگی و آموزشی راهکاری ارزش آفرین بیابد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا