فرزین خادمی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه محمد جواد احمدی بخشدار مرکزی میبد از آسیاب های گلیون، مشیر و محمدآباد و ورودی جاده روستای جهان آباد بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرزین خادمی گفت: مرمت  آسیاب گیلون باکمک میراث تکمیل وخاکبرداری آسیاب مشیرومحمدآباد آغازمی شود.
معاون عمرانی فرماندارمیبد تصریح کرد: آسیاب گیلون با پیشرفت 80 درصدی تاکنون بالغ بر 120 میلیون تومان  هزینه شده و به زودی مرمت آن تکمیل می شود.
وی گفت: آسیاب محمدآباد نیز تاکنون 15 میلیون تومان برای بازسازی و مرمت آن هزینه شده است.
فرزین خادمی همچنین از ورودی روستای جهان آباد که سنگ جدول و زیرسازی آن انجام شده بازدید نمود و اعلام کرد: آسفالت ورودی روستا نیز باکمک بنیادمسکن ان شاءالله آسفالت خواهدشد.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا