صبح امروز طی مراسمی بسته های معیشتی که توسط مجمع خیران استان تهیه و آماده سازی شده بود با حضور جمعی از مسئولین استان و شهر یزد جهت توزیع بین نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از کرونا ارسال شد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا