معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به افزایش 20 درصدی مصرف آب شرب و بهداشت در اثر ویروس کرونا و کاهش میزان بارش ها در سال جاری، گفت: باید صرفه جویی در همه بخش ها صورت گیرد تا بتوانیم با کمترین تنش آبی از تابستان سال جاری که با افزایش مصرف شرب و بهداشت مواجه است، عبور کنیم.

«جواد منصوری» منابع بالقوه آب استان را شامل منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب انتقالی عنوان کرد و گفت: متوسط آب انتقالی به استان، حدود 54 میلیون مترمکعب در سال است.

وی در خصوص منابع آب سطحی استان نیز بیان کرد: یزد از منابع آب سطحی ناچیزی برخوردار است که به صورت سیلاب بوده و صرف تغذیه آبخوان ها می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد به کاهش 90 درصدی میزان رواناب استان طی 10 سال گذشته نسبت به میانگین 20 ساله قبل از آن در اثر بارش کم، تبخیر بالا، پراکندگی زمانی و مکانی بارش ها و سایر اقدامات مداخله جویانه بشر، اشاره کرد و افزود: با کاهش رواناب، نقش ناچیز منابع آب سطحی کمرنگ تر شده و تقریبا کلیه مصارف استان به جزء میزان آب انتقالی، از سفره های آب زیرزمینی تامین می گردد.

وی سرانه آب تجدید پذیر استان را 777 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: استان یزد از نظر میزان آب تجدید پذیر رتبه 30 و از نظر کسری مخزن رتبه 7 را در بین 31 استان کشور دارد و در حال حاضر براساس شاخص فالکنمارک ، سرانه آب تجدید پذیر استان در وضعیت "کمبود" قرار دارد.

منصوری همچنین میزان برداشت از منابع آب قابل دسترس را 130 درصد بیان و تصریح کرد: در همه دشت های استان حجم آب برداشتی بیشتر از مجوز صادر شده ای است که باید به صورت قانونی بهره برداری شود؛ این میزان برداشت وخامت وضعیت منابع آب را به نمایش می گذارد که در صورت ادامه این روند، تخلیه جبران ناپذیر آبخوان ها اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: منابع آبی در حاشیه برخی آبخوان ها از نظر کیفیت غیرقابل استفاده شدند و یا از نظر کمیت به شدت با افت مواجه هستند که در نهایت با نشست زمین و ایجاد فروچاله، مرگ آبخوان ها اتفاق می افتد و تنها منبع آب قابل اتکا در استان از دسترس خارج می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد گفت: برنامه هایی که وزارت نیرو، شوراهای حفاظت از منابع آب مانند طرح سازگاری با کم آبی و طرح احیا و تعادل بخشی پیگیری می کند، قطعا ناجی این روند برگشت ناپذیر خواهد بود و امیدوارم بتوانیم پایداری منابع آب را در استان رقم بزنیم.

 

وی با اشاره به کاهش 14 درصدی بارندگی نسبت به سال قبل خاطرنشان کرد: با توجه به این که بارش های موثر سال آبی 98-97 منجر به کاهش 13 درصدی کسری مخزن نسبت به سال قبل شد؛ همچنان با کسری مخزن 233 میلیون مترمکعب در سال مواجه بودیم. به این معنا که غیر از مصرف صد درصدی منابع آب در دسترس (تجدید شونده)، 233 میلیون مترمکعب هم اضافه بر آن از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی استفاده کرده ایم.

منصوری اظهار کرد: با توجه به وضعیت برداشت ها و افزایش مصرف در اثر شیوع ویروس کرونا باید صرفه جویی در همه بخش ها اتفاق افتد تا بتوانیم از تابستان سال جاری که با افزایش مصرف شرب و بهداشت مواجه است، با کمترین تنش عبور کنیم.

وی با بیان این که با شروع کرونا و ادامه آن، در هفته دوم اسفند30 درصد مصرف آب شرب و بهداشت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است، افزود: متوسط مصرف آب شرب و بهداشت طی 2 ماه اخیر نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته و در شهرستان هایی که مبتلایان بیشتری به این ویروس داشتند درصد افزایش مصرف آب نیز نسبت به سایر شهرستان ها بیشتر بوده است که باید با صرفه جویی در همه بخش ها جبران شود.

کاهش بارش ها در استان یزد

در ادامه «مهدی سلیمانی میمندی»  رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد نیز در خصوص وضعیت بارش ها اظهار کرد: میزان بارندگی در استان یزد در سال آبی جاری ۶۸.۱ میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری ۱۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این درحالی است که متوسط بارندگی کشور تا کنون ۲۳۹ میلی متر بوده و استان یزد با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان ها کمترین میزان بارندگی را داشته به گونه ای که بعد از استان یزد، اصفهان با ۱۱۳ میلی متر کمترین میزان بارش را در بین استان های کشور داشته است.

رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که بررسی ها نشان می دهد میزان بارندگی سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تمام شهرستان های استان کاهش داشته است، افزود: شهرستان تفت بیشترین و شهرستان ابرکوه کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین گفت: کاهش بارندگی در سال آبی جاری باعث کاهش قابل ملاحظه جریان رودخانه ها شده به گونه ای که آورد رودخانه های استان نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا