رو نمایی از نمادواره ی "چترسلامت" در بوستان پرستار با حضور استاندار یزد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد، شهردار یزد و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

رو نمایی از نمادواره ی "چترسلامت" در بوستان پرستار با حضور استاندار یزد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد، شهردار یزد و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا