سرپرست مخابرات منطقه یزد به دعوت شورای شهر اردکان در جلسه شورای شهر این شهرستان حضور یافت.