جواد ذاکر، روز یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه یزد از استان‌های پیشرو در زمینه مشارکت خیران در امر مدرسه سازی است، اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد ۲ هزار خیر مدرسه ساز وجود دارد که ۳۰۰ نفر از آنها از جمعیت بانوان هستند.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا