استاندار یزد با اشاره به لزوم حفاظت از منابع آبی محدود استان، تصریح کرد: در همین راستا و در زمینه توسعه گلخانه ها باید ضوابط و الزاماتی بر اساس راهبردهای حفاظت از منابع آب تدوین شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی طالبی در شورای حفاظت از آب استان یزد که با حضور اعضای این شورا در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، بر لزوم حفاظت از منابع آبی محدود استان تاکید کرد.
وی با اشاره به طرح های ارائه شده در شورا درباره گلخانه های استان، عنوان کرد: در زمینه توسعه گلخانه ها باید ضوابط و الزاماتی بر اساس راهبردهای حفاظت از منابع آب تدوین شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا