دکتر امید: رویکرد دانشگاه کمک به مراکز در جهت رشد وشکوفایی/ از موازی کاری و صدور مجوز برای تاسیس مراکز جدید با ماموریت یکسان جلوگیری خواهد شد.

دکتر امید: رویکرد دانشگاه کمک به مراکز در جهت رشد وشکوفایی/ از موازی کاری و صدور مجوز برای تاسیس مراکز دیگر با ماموریت یکسان جلوگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی:دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور در جریان سفر به استان یزد از مراکز علمی کاربردی واگذار شده یزد بازدید کرد

دکتر امید در بازدید از مرکز علمی کاربردی فرهگ و هنر گفت: با توجه به پتانسیلی که در این شهر در زمینه فرهنگ و هنر وجود دارد این مرکز باید با دید بلند مدت و افزایش کیفیت آموزش توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی خود را در دستور کار قرار دهد. میزان جذب دانشجو در شروع کار این مرکز نشان از وجود بازار کار رشته های مرکز و علاقه مندی جوانان به این مرکز دارد رویکرد این دانشگاه کمک به مراکز در جهت رشد و شکوفایی است و در این راستا از موازی کاری و صدور مجوز برای تاسیس مراکز دیگر با ماموریت یکسان جلوگیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : ما در دانشگاه علمی کاربردی به دنبال تربیت نیروی کار برای دستگاه های دولتی نیستیم  ما به دنبال ایجاد و توسعه رشته های هستیم که نیاز بازار کار را برطرف کند و دانشجو پس از فارغ التحصیلی بتواند در رشته خود در بازار زمینه درامد برای خود و سایرین را فراهم کند در واقع ما به دنبال رشته و دانشجوی کار آفرین هستیم .

دکتر امید در ادامه بازدید خود با حضور در شهرستان تفت از مرکز علمی کاربردی خدمات بهزیستی صدوق یزد بازدید کرد:

دکتر امید در این بازدید اظهار داشت: در مراکز بهزیستی مدرسان سطح بالایی داریم و این به افزایش کیفیت آموزش در این مراکز کمک می کند. محیط کار در مراکز بهزیستی باید در محل ساختمان مرکز یا نزدیکترین محل به مرکز وجود داشته باشد. دکتر امید در ادامه از ساختمان و محیط کار این مرکز بازدید و همچنین با کارکنان این مرکز دیدار و گفتگو کرد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا