راهپیمایی مردم دارالعباده یزد در اعلام انزجار از حرکت شنیع آمریکای جنایت کار در شهادت سردار رشید و پرافتخار جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی در میدان امیرچخماق

عککس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا