مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: منشور اخلاقی جزو ضروریات حراست است.

به گزارش رفسنجان فردا؛  حسین احمدی (17 آذر) در گردهمایی پرسنل امور حراست و حفاظت فیزیکی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در محل سالن آزادی شهر سرچشمه بیان کرد: حراست دایره گسترده از حفاظت ( پرسنلی،  it، فنی، فیزیکی) است و دلیل ایجاد واحدحراست مجتمع مس سرچشمه وجود سرمایه ها و وظیفه حراست هم حفاظت از این سرمایه ها است.

 مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان افزود: مهمترین سرمایه هر مجموعه ای از جمله مس، نیروی انسانی است که باید حفظ و حراست شود بعد از آن حراست از تولید، تجهیزات و سرمایه های مادی است ضمن اینکه شناسایی خطرات در گلوگاه ها جزو وظایف وشاخصه های اصلی حراست و کمک به مدیریت است و می تواند از لحاظ تولید، فروش، بازرگانی، صادرات، فنی و امنیتی به مدیر مجموعه کمک کند تا مدیر از خطرات احتمالی پیشگیری کند.

 احمدی تصریح کرد: در حراستit  تجهیزات و سخت افزارها باید به روز و به تکنولوژی مجهز شوند که در آینده نزدیک این کار صورت می گیرد، در حراست فنی نیز از قراردادها، فروش، بازرگانی و صادرات حفاظت و حراست می شود حجم محموله مس که در سرچشمه و بندرعباس جابجا می شوند نشان از دقت در این حوزه دارد.

 وی با اشاره به اینکه منشور اخلاقی جزو ضروریات حراست است؛ افزود: باید با برگزاری دوره های آموزشی اخلاقی به ابعادی همچون آبروی مردم، تعامل و برخورد با مردم، مسائل شرعی و غیره دقت شود؛ پرسنل باید آرامش داشته باشند و اگر مشکلی باشد بتواند به حراست بیان و راهنمایی و مشورت بگیرد.

 احمدی به موضوع انتخابات اشاره و بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی بر جامعه حاکم است لذا برای انتخابات وظیفه ما کمک به برگزاری هرچه باشکوه تر با حضور حداکثری مردم در این حماسه سیاسی است و از ورود به شکل تبلیغاتی و سیاسی به طور جد خودداری می کنیم./شبستان

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا