مشاور فرهنگی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزداز برگزاری آیین ختم قرآن کریم و تجلیل بعنوان دستگاه برتر در فرهنگ ترویج نماز سال97 خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد ، مریم قدیری مشاور فرهنگی مدیر کل گفت: این مراسم معنوی که با حضور مدیر کل این اداره وریاست شورای اقامه نماز استان برگزارشد پس از اقامه نماز ظهر ، عصر وقرائت قرآن کریم، رادمهر ریاست شورای اقامه نماز استان اشاعه فرهنگ قرآنی، قرآن خوانی و انس با کلام الهی در بین کارکنان و آشنایی بیشتر با معانی و مفاهیم این کلام الهی را مهم دانست و افزود : اگر به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستی در زندگی انتخاب کنیم، آیاتش را بخوانیم و در معانی آسمانی اش تفکر کنیم، پس از مدتی زندگی مان سرشار از نور، روشنایی، طراوت و زیبایی خواهد شد.

سپس از این اداره بعنوان دستگاه برترطي يكسال گذشته در امر برپايي و اقامه نماز جماعت که اهتمام ويژه اي داشتند از علی افضلی مدیر کل سابق و ابوالفضل علایی دبیر نماز سابق این اداره تقدیر وتشکر بعمل آورد

گفتنی است در پایان این مراسم از خادمین و فعالان برپایی مراسم و قاریان جزء خوانی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا