حرکت زیبا و قابل تقدیر حقوقدان برجسته یزدی در زمان ثبت نام انتخابات دکتر‌محمد حسین جعفری با همراهی والده خود اقدام به ثبت نام کرد.

به گزارش یزدفردا پیش از این دکتر محمد حسین جعفری رییس کانون وکلای یزد در پاسخ به حضور یا عدم حضور در انتخابات یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری خود را رضای مادر توصیف کرده بود و در پاسخ به چرایی این مسئله دعا و رضایت والده خود را رمز موفیقت در مراحل زندگی خود دانسته بود.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/WhatsApp_Image_2019-12-07_at_8.12.18_PM_1.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/WhatsApp_Image_2019-12-07_at_7.45.39_PM.jpeg

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا