یزدفردا :هسته مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی استان یزد با انتشار بیانیه از مردم شریف یزد برای  برای استقبال از رییس جمهور دعوت کرد .

به گزارش یزدفردا منکامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار یزدفردا قرار گرفته به شرح زیر است

به نام خدا
مردم شریف، عزیز و آگاه استان یزد

کاروان دولت تدبیر و امید و در راس آن، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، فردا میهمان استان دارالعباده یزد هستند تا گام محکمی در راستای توسعه و تعالی و رفع دغدغه های به حق مردم شریف استان در مسیر توسعه متوازن و پایدار این دیار، بردارند.
هسته مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی استان یزد، ضمن عرض خیر مقدم به ریاست محترم جمهوری و هیات عالیرتبه همراه و احترام به نقدها و نظرات به حق مردم در خصوص کاستیها و مشکلات موجود، همچنین باور به لزوم عملکرد بهتر دولت در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه معیشت و رفاه اجتماعی و اقتصادی و احترام به حقوق اساسی شهروندان، به رسم میهمان نوازی و قدردانی از زحمات و تلاشهای صورت گرفته، از همه مردم شریف و عزیز استان دعوت مینماید تا در مراسم سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری که ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۹ آبانماه در حسینیه امیرچخماق یزد برگزار خواهد شد، حضور یافته تا بار دیگر اتحاد و همت خود در مسیر پیشرفت و تعالی استان یزد را به نمایش بگذارند.

هسته مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی استان یزد
۱۸ آبانماه ۱۳۹۸

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا