تصاویر :بافق علاوه بر شهر آهنی ایران ، قطب خرما در استان یزد 

عکاس :محمد حسین قلی زاده -عکاس حرفه ای .همکار افتخاری یزدفردا 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا