یزدفردا:آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.

 

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و پس از تایید قوه قضاییه و به استناد ماده (14) قانون اصلاح مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و جهت اجرا به وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

 

منبع: شادا

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا