به گزارش روابط عمومی تعداد 759 لوح فشرده پایان نامه دنشجویی درمقطع کارشناسی ارشد و 76 لوح فشرده پایان نامه دانشجویی، در مقطع دکتری ازدانشگاه یزد جهت واسپاری به به مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد تحویل داده شد.

پایان نامه های انتقالی شامل موضوعات علوم اجتماعی،  علوم اقتصادی، صنایع، عمران، روان شناسی، ادبیات، علوم قرانی، نساجی، علوم تربیتی، زبان انگلیسی، روابط بین الملل، ایران شناسی، برق،شیمی و زیست است. که پس از گذراندن مراحل فهرست نویسی و آرشیو از طریق ثبت در سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

گفتنی است بر اساس قانون، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی موظفند تا نسخه ای از پایان نامه دانشجویی مربوط به تحصیلات تکمیلی  را برای ثبت در کتابخانه ملی به این مرکز ارائه دهند. این مرکز نیز با به کارگیری روش های استاندارد اطلاع رسانی، امکانی را ایجاد کرده است تا ضمن حفظ حقوق معنوی پدید آورندگان، زمینه های استفاده محققان از این پایان نامه ها فراهم گردد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا