جلسه ای با اعضای شورای شهر مروست در خصوص آموزشهای فنی وحرفه ای در ای شهرستان برگزار شد

یزدفردا:جلسه ای  با اعضای شورای شهر مروست در خصوص آموزشهای فنی وحرفه ای در ای شهرستان برگزار شد

در این جلسه  علی افضلی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای ارائه آموزش های منجر به اشتغال را با توجه به نیاز بازار از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای عنوان و بیان کرد: حمایت از کارآفرینان به صورت جدی امر مهم اشتغالزایی را به همراه داشته و تحقق اشتغال پایدار نیازمند همکاری گسترده بخش دولتی و خصوصی می باشد.

اعضای شورای شهر مروست کسب آموزش های مهارتی و توسعه کارآفرینی را راهگشای معضل بیکاری جوانان در کشور عنوان نمودند وخواستار آموزشهای فنی وحرفه ای در این شهرستان شدند

علی افضلی کسب آموزش های فنی و مهارتی را کوتاهترین مسیر جهت کارآفرینی افراد خواند و اظهار داشت: تربیت نیروی متخصص همراه با مهارت و کاربلدی موجب افزایش قدرت در صنعت و تفکر کارآفرینی در جامعه و در نهایت توسعه فضای کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا