رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت ناشنوایان ۵٠٠ نفر از کودکان مهریزی در طرح غربالگیر ناشنوایان شرکت می کنند.

علیرضا علیزاده  اظهار داشت: ۵۰۰ نفر از کودکان مهریز برای جلوگیری از کم شنوایی و ناشنوایی با هدف تشخیص عفونت‌هایی که منجر به ناشنوایی و کم شنوایی می شوند در هفته ناشنوایان غربالگیر می شوند.

وی ادامه داد: این طرح به صورت رایگان و توسط کارشناسان بهزیستی مهریز انجام و از تمامی والدین درخواست می شود تعامل لازم را با مهدهای کودک برای اجرای مطلوب این طرح داشته باشند.

علیزاده با اشاره به اینکه بسیاری از معلولیت‌ها قابل پیشگیری است، تصریح کرد: اجرای طرح‌های مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، بارداری، غربالگری گفتاری، غربالگری شنوایی از دیگر طرح‌های مورد اجرا در شهرستان مهریز است.

رئیس بهزیستی مهریز خاطرنشان کرد: با حمایت مسئولان مربوطه، خانواده ها و NGOها این طرحها می تواند اثر بخشی بیشتری در زمینه پیشگیری از بروز معلولیت ها داشته باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا