گزارش تصویری :دادگاه موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا