یزدفردا:مسابقه عکاسی رویال هوایی سلطنتی هوایی 2019 - در تصاویر گوردون الیاس این عکس از یک نمایشگر فلش قرمز را در RAF Cranwell ضبط کرد. در تصویر سال عکس بسیار مورد تحسین قرار گرفت: گوردون الیاس / RAF

 


 

 
http://yazdfarda.com/media/news_gal/4800.jpg
گوردون الیاس این عکس از یک نمایشگر فلش قرمز را در RAF Cranwell ضبط کرد. در تصویر سال عکس بسیار مورد تحسین قرار گرفت: گوردون الیاس / RAF


 

Royal Air Force photographic competition 2019 – in pictures


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا