خواسته مردم رضوانشهر از استاندار یزد: داشتن شهرداری مستقل برای مجومرد(رضوانشهر)

عکس از: سرویس عکس یزدفردا


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا