یزدفردا:تصاویری از وضعیت این روزهای شیلی و وقوع خشکسالی در این کشور را مشاهده می کنید.شیلی کشوری واقع در آمریکای جنوبی است که پایتخت آن سانتیاگو نام دارد و در طی این روز‌ها شاهد وقوع یک خشکسالی گسترده و بنوع خود بدترین خشکسالی در ۶۰ سال گذشته است.

خشکسالی در این کشور خسارات فراوانی را به مردم و کشاورزی شیلی وارد کرده است، بطوری که در پی این اتفاق مقامات این کشور برای جلوگیری از سقوط کشاورزی، یک وضعیت اضطراری برای کشاورزی و کشاورزان اعلام کرده است.

در ادامه تصاویری از وضعیت این روزهای شیلی و وقوع خشکسالی در این کشور را مشاهده می کنید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا