یزدفردا:وزیر کشور: رشد چشمگیر سازمان های غیر دولتی در دولت تدبیر و امید و حضور قریب به ۲۰ هزار سازمان مردم نهاد، ۱۳۰ هزار تشکل اجتماعی و هیات های مذهبی نشان از پویایی درون زا و تحول ذاتی و حس مشارکت در فرهنگ ملی و اسلامی کشور دارد.

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا  به نقل از  وزارت کشور، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور همزمان با ۲۲ مرداد ماه روز "تشکل ها و مشارکت های اجتماعی"، ضمن تبریک این روزبه کلیه اعضاء و دست اندرکاران مدیریت سازمان های مردم نهاد، از حضور مسئولانه و مشارکت خردمندانه این سازمان ها که با  تقویت رویکردها و نگرش‌های جدید، در مواجهه با مسائل اجتماعی، با ساختاریافته‌ترین شکل، به عنوان " پیشرانان توسعه اجتماعی در کشور " عمل نموده و به تقویت مشارکت عمومی، انسجام ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک و یاری می-رسانند، قدردانی کرد.
برخی فرازهای مهم این پیام بدین شرح است:
آگاهی، نظارت، مشارکت و همگامی چهار شاخص ویژگی‌های اصلی ساختار اجتماعی توسعه است
سازمان های مردم نهاد فرصت های بی بدیل اجتماعی در تحقق  این شاخص ها در بستر تعامل و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در سایه فعالیت گروه‌های مردمی می باشند.
گفتمان دولت تدبیر و امید و سیاست های راهبردی وزارت کشور در حوزه مشارکت های اجتماعی بر گفتمان "توسعه مشارکت محور" به ظرفیت و توان فکری، معنوی و عملیاتی فعالین اجتماعی و سازمان های مردم نهاد برای نقش آفرینی در عرصه مهم کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه متکی است.
رویکرد وزارت کشور، در این راستا، بر بستر سیاست های کلان و چشم انداز توسعه  اجتماعی، قوانین و دستورالعمل های تخصصی و حمایتی، برنامه های ویژه توان افزایی و فرصت سازی حضور گسترده تشکل های اجتماعی در فرآیندهای تصمیم سازی و مداخلات تخصصی اجتماعی، استوار می باشد.
بنا بر این گزارش، متن کامل این پیام بدین شرح است:
روز "تشکل ها و مشارکت های اجتماعی"، فرصت مغتنمی است تا در راستای رویکرد مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه واقعی مردم در عرصه های مختلف  اجتماعی از منظر مشارکت مسئولانه و سازنده در فرآیندهای توسعه اجتماعی مورد توجه و تجلیل قرار گیرد .
بدون تردید مشارکت های اجتماعی و حضور مردم در صحنه های مختلف جلوه ای موثر، پسندیده و از مهمترین ابزارهای توسعه و تعالی بوده و این امر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رکن اساسی در کشور تبدیل شده و همواره مورد اعتنا و توجه بوده است. قانون اساسی و بیانات و رهنمودهای حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری به این ظرفیت عظیم شکل داده و آن را به حرکت درآورده و در سایه این مشارکت بسیاری از بحران های بزرگ دشمن ساخته و یا طبیعی از اول انقلاب تاکنون به خوبی با حضور و محوریت مردم مدیریت شده است.
اینکه مردم، مهم‌ترین پایه و راسخ‌ترین عمود نظام هستند امری است بدیهی به نحوی که  مقام معظم رهبری، در بيانات خود، مردم را دارای کرامت و برای نقش آنان در نظام اسلامی اهمیت بسیاری قائل هستند؛ معظم له به چهار شاخص مهم و اصلی برای مردم شامل: «آگاهی، نظارت، مشارکت و همگامی» تأکید فرموده اند. این چهار شاخص ویژگی‌های اصلی ساختار اجتماعی توسعه است و سازمان های مردم نهاد فرصت های بی بدیل اجتماعی در تحقق  این شاخص ها در بستر تعامل و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در سایه فعالیت گروه‌های مردمی می باشند .
رشد چشمگیر سازمان های غیر دولتی در دولت تدبیر و امید و حضور قریب به ۲۰ هزار سازمان مردم  نهاد، ۱۳۰ هزار تشکل اجتماعی و هیات های مذهبی نشان از پویایی درون زا و تحول ذاتی و حس مشارکت در فرهنگ ملی و اسلامی کشور دارد.
 گفتمان دولت تدبیر و امید و سیاست های راهبردی وزارت کشور در حوزه مشارکت های اجتماعی بر گفتمان "توسعه مشارکت محور" متکی به ظرفیت و توان فکری، معنوی و عملیاتی فعالین اجتماعی و سازمان های مردم نهاد برای نقش آفرینی در عرصه مهم کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه در بستر سیاست های کلان و چشم انداز توسعه  اجتماعی، قوانین و دستورالعمل های تخصصی و حمایتی، برنامه های ویژه توان افزایی و فرصت سازی حضور گسترده تشکل های اجتماعی در فرآیندهای تصمیم سازی و مداخلات تخصصی اجتماعی، استوار می باشد.
اینجانب ضمن تبریک "روز تشکل ها و مشارکت های‌ اجتماعی" به کلیه اعضاء و دست اندرکاران مدیریت  سازمان های مردم نهاد، از حضور مسئولانه و مشارکت خردمندانه این سازمان ها که با  تقویت رویکردها و نگرش‌های جدید، در مواجهه با مسائل اجتماعی، با ساختاریافته‌ترین شکل، به عنوان " پیشرانان توسعه اجتماعی در کشور " عمل نموده و به تقویت مشارکت عمومی، انسجام ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک و یاری می-رسانند، قدردانی می نمایم.
امید است با استعانت از الطاف الهی و در سایه سیاست ها و برنامه های حمایت محور دولت و در چارچوب سیاستگذاری های تعامل گرا میان دولت و مردم ، شاهد تقویت بیش از پیش روحیه مشارکتی و توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد با ایجاد بسترهای مناسب برای تاسیس، فعالیت و توانمند سازی آنها در سراسر کشور باشیم تا ان شاا... برای ساختن جامعه آرمانی اسلامی و ایرانی با همفکری، هم افزایی و مشارکت وسیع اجتماعی، جامعه‌ای سرشار از امید و نشاط و عاری از هر گونه آسیب‌ داشته باشیم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا